Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Misioni

Misioni ynë është për të zgjeruar fleksibilitetin e dizajnit të dhomave ftohtëse në një nivel më të lartë. Për të përmbushur nevojat e konsumatorëve në kënaqësisë reciproke. Për të hulumtuar, për të përmirësuar dhe të zbatojë: risi, cilësi dhe shërbim të plotë në baza ditore, me vëmendje tek detaje.