Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Сервис на Ладилна Опрема

Ние во Унифриго сме горди што можеме да понудиме стандардна 12 месечна гаранција за сите производи со ладење кои се произведуваат кај нас.
Сепак и по истекот на гарантниот рок ние не забораваме на нашите клиенти и им гарантираме брзо, навремено и квалитетно сервисирање на нивните ладилни уреди.