Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Производство на Врати за Комори

Со производството на изолациони врати за комори Унифриго има започнато многу рано, речиси истовремено со почетокот на производството на панели.
При производството на Вратите за Комори ние користиме најсовремени машини. За комплетирање на истите се користат индустриски најнадежните елементи за поврзување и ослонување.
Па, поради тоа конечниот изглед, полето на примена и функцијата на вратите предничи во однос на останатиот дел од оваа индустрија.
Производство на панели

Со своето искуство и стекнато знаење во четирите децении од својот развој, Ние од фирмата Унифриго може слободно да кажеме дека на пазарот нудиме ПУР Изолациони Панели од сопствено производство со најдобар однос Цена/Квалитет.Производство на Ладилна Опрема

Унифриго од секогаш се труди да биде во тек со светските трендови кај системите за ладење, па затоа на пазарот нуди и Ладилна Опрема од сопствено производство по сите индустриски, економски и еколошки стандарди.
Ладилната Опрема истовремено ги задоволува и специфичните потреби на клиентите во поглед на квалитетот, економичноста и опсегот на работни температури кои клиентот сака да ги постигне.